Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải pt

Giải pt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải pt

sqrt{4x+5}=2x^{2} - 6x - 1


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đk

PT

Đặt

PT

+ Với u = v

+ Với v = -u-2

=>

Vậy phương trình có 2 nghiệm là ,

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn