Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gió mùa Đông Bắc tác động mạnh nhất đến vùng nào ở nước ta?

Gió mùa Đông Bắc tác động mạnh nhất đến vùng nào ở nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gió mùa Đông Bắc tác động mạnh nhất đến vùng nào ở nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn