Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động ở khu vực

Gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động ở khu vực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động ở khu vực


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn