Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi α là góc hợp bởi tia Ox và đường thẳng y = √3 x.Tính α.

Gọi α là góc hợp bởi tia Ox và đường thẳng y = √3 x.Tính α.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi α là góc hợp bởi tia Ox và đường thẳng y = √3 x.Tính α.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong tam giác vuông OB’B ta có tg α = = = √3 => α = 600

Ý kiến của bạn