Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gọi (Cm) là đồ thị hàm số y = x4 – 2x<

Gọi (Cm) là đồ thị hàm số y = x4 – 2x<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi (Cm) là đồ thị hàm số y = x4 – 2x2 – m + 2017. Tìm m để (Cm) có đúng 3 điểm chung phân biệt với trục hoành, ta có kết quả:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn