Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gọi S là tập hợp các số gồm 5 chữ số khác nhau 01234567. Lấy ngẫu nhiên 1 số tự nhiên 1 số từ tập S.

Gọi S là tập hợp các số gồm 5 chữ số khác nhau 01234567. Lấy ngẫu nhiên 1 số tự nhiên 1 số từ tập S.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi S là tập hợp các số gồm 5 chữ số khác nhau 0,1,2,3,4,5,6,7. Lấy ngẫu nhiên 1 số tự nhiên 1 số từ tập S. Tính xác suất để số lấy ra chỉ có mặt các chữ số lớn hơn 1 nhỏ hơn 7


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chỉnh sửa

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn