Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai quốc gia Đông Nam Á có dân số đông hơn nước ta là :     

Hai quốc gia Đông Nam Á có dân số đông hơn nước ta là :     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai quốc gia Đông Nam Á có dân số đông hơn nước ta là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kiến thức lớp 12 bài 16, quy mô dân số nước ta đứng thứ 13 thế giới và thứ 3 Đông Nam Á (năm 2005) sau Indonesia và Philippines

=> chọn C

Ý kiến của bạn