Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số (y =13x^3 + m + 1 )x^2

Hàm số (y =13x^3 + m + 1 )x^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = frac{1}{3}{x^3} + left( {m + 1} right){x^2} - left( {m + 1} right)x + 1) đồng biến trên tập xác định của nó:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

TXĐ: (D = R)

(y' = {x^2} + 2left( {m + 1} right)x - m - 1)

Để hàm số đồng biến trên R ( Leftrightarrow y' ge 0,,forall x in R Leftrightarrow {x^2} + 2left( {m + 1} right)x - m - 1 ge 0,,forall x in R)

( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}1 ge 0Delta ' = {left( {m + 1} right)^2} + m + 1 le 0end{array} right. Leftrightarrow - 1 le m + 1 le 0 Leftrightarrow - 2 le m le - 1)

Chọn đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn