Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hàm số y = d13x^3 - 3x^2 + 5x + 6 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Hàm số y = d13x^3 - 3x^2 + 5x + 6 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = dfrac{1}{3}{x^3} - 3{x^2} + 5x + 6) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TXĐ: (D = R). Ta có (y' = {x^2} - 6x + 5 < 0 Leftrightarrow x in left( {1;5} right) Rightarrow ) Hàm số nghịch biến trên (left( {1;5} right)).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn