Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hàm số y = log ( x^2 - 2mx + 4 ) có tập xác định D = R khi tham số m thỏa mãn điều kiện 

Hàm số y = log ( x^2 - 2mx + 4 ) có tập xác định D = R khi tham số m thỏa mãn điều kiện 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = log left( {{x^2} - 2mx + 4} right)) có tập xác định (D = mathbb{R}) khi tham số (m) thỏa mãn điều kiện


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hàm số (y = log left( {{x^2} - 2mx + 4} right)) xác định trên (R Leftrightarrow {x^2} - 2mx + 4 > 0;;forall x in R.)

( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a > 0Delta ' 0{m^2} - 4 < 0end{array} right. Leftrightarrow  - 2 < m < 2.)

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn