Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạn chế lớn nhất của biển Đông trong phát triển ngành thủy sản là:

Hạn chế lớn nhất của biển Đông trong phát triển ngành thủy sản là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạn chế lớn nhất của biển Đông trong phát triển ngành thủy sản là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kiến thức lớp 12 bài 24, phần 1 Ngành thủy sản, biển Đông giàu tài nguyên hải sản song lại thường xuyên xảy ra bão, gió mùa đông bắc gây sóng lớn hạn chế số ngày ra khơi, thiệt hại về tính mạng và tài sản

=> chọn D

Ý kiến của bạn