Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy kể tên các tác dụng của dòng điện và lấy ví dụ cho từng

Hãy kể tên các tác dụng của dòng điện và lấy ví dụ cho từng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy kể tên các tác dụng của dòng điện và lấy ví dụ cho từng tác dụng. 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tác dụng phát sáng , ví dụ làm sáng bóng đèn bút thử điện.

- Tác dụng từ, ví dụ làm chuông điện.

- Tác dụng nhiệt, ví dụ làm nóng dây tóc bóng đèn sợi đốt rồi phát sáng .

- Tác dụng hoá học, ví dụ mạ đồng.

- Tác dụng sinh lí, ví dụ châm cứu bằng điện.

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn