Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy xác định ý nào không đúng khi nói về cơ chế hình thành t

Hãy xác định ý nào không đúng khi nói về cơ chế hình thành t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy xác định ý nào không đúng khi nói về cơ chế hình thành thể tự đa bội là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giao tử bình thường (n) x Giao tử bình thường ( n) → Hợp tử (2n) bình thường => B không tạo ra thể đa bội => B sai

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn