Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hiện tượng hoán vị gen và phân ly độc lập có đặc điểm chung

Hiện tượng hoán vị gen và phân ly độc lập có đặc điểm chung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng hoán vị gen và phân ly độc lập có đặc điểm chung là

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hiện tượng đột biến gen và hoán vị gen đều làm tăng biến dị tổ hợp

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn