Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào? Tại đâu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn