Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hình lăng trụ tam giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng như hình vẽ bên dưới, trong đó:

+) 3 mặt phảng tạ bởi 1 cạnh bên và trung điểm của các cạnh đối diện.

+) 1 mặt phẳn tạo bởi trung điểm của 3 cạnh bên.

Chọn  A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn