Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Họ nguyên hàm của hàm số f( x ) = 3x^2 + mathop snolimits inx  là: 

Họ nguyên hàm của hàm số f( x ) = 3x^2 + mathop snolimits inx  là: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = 3{x^2} + {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(int {left( {3{x^2} + {mathop{rm s}nolimits} {rm{in}}x} right)dx = 3.dfrac{{{x^3}}}{3} - ,cos x + C = {x^3} - cos x + C} .)

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn