Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoạt động của gió mùa với tính chất thất thường trong chế độ

Hoạt động của gió mùa với tính chất thất thường trong chế độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoạt động của gió mùa với tính chất thất thường trong chế độ nhiệt ẩm đã gây ra trở ngại cho sản xuất nông nghiệp


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn