Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòn đảo có diện tích nhỏ nhất Nhật Bản là

Hòn đảo có diện tích nhỏ nhất Nhật Bản là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòn đảo có diện tích nhỏ nhất Nhật Bản là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hòn đảo có diện tích nhỏ nhất Nhật Bản là Xi cô cư

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn