Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat.

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân hoàn toàn X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1,5M, đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp muối và 25 gam hỗn hợp ancol. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng

 

Lời giải :

Khi X tác dụng với dung dịch kiềm thì :

nX = nKOH + nNaOH = 0,5 mol

Bảo toàn khối lượng : mmuối = mX + mNaOH + mKOH – mancol = 43,8g

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn