Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X hồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước th

Hỗn hợp X hồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X hồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dd NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thí nghiệm 2 thu được khí H2 nhiều hơn thí nghiệm 1 do đó trong thí nghiệm 1 có Al dư

Đặt a, b là số mol của Na và Al bạn đầu, với V = 22,4 lít

Ta có trong thí nghiệm 1: ne = a + 3a = 1 . 2

Thí nghiệm 2: n= a + 3b = 1,75 . 2

=> a = 0,5 và b = 1

=> %Na = 29,87%

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn