Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với hướng đi của những người đi trước là

Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với hướng đi của những người đi trước là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hướng đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với hướng đi của những người đi trước là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khác với các bậc tiền bối đi trước hướng về Trung Quốc và Nhật Bản, Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu về nước Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi trở về giúp đông bào mình.

=> Con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì khác so với các bậc tiền bối là hướng sáng các nước phương Tây, đến nước Pháp.

Chọn: C

Ý kiến của bạn