Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hướng núi tây bắc – đông nam là hướng núi chủ yếu của vùng n

Hướng núi tây bắc – đông nam là hướng núi chủ yếu của vùng n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hướng núi tây bắc – đông nam là hướng núi chủ yếu của vùng núi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn