Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do:

  Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 

Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn