Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí

Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn