Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về chu trình nitơ, khẳng định nào sau đây đúng?  

Khi nói về chu trình nitơ, khẳng định nào sau đây đúng?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về chu trình nitơ, khẳng định nào sau đây đúng?

 

 

 

 

 

 

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án A sai vì từ xác các sinh vật vì vi khuẩn cộng sinh với cây họ đậu có vai trò chuyển N2 thành NH4+.

Phương án B đúng, thực vật có thể hấp thu NO3- và NH4+, trong cây các hợp chất này sẽ được sử dụng để tổng hợp axit amin.

Phương án C sai động vật không hấp thu nitơ dưới dạng NO3-.

Phương án D sai vì vi khuẩn phản nitrat hóa không tham gia cố định nitơ không khí.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn