Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về hoán vị gen các kết luận sau đây: (1) Hoán vị ge

Khi nói về hoán vị gen các kết luận sau đây: (1) Hoán vị ge

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về hoán vị gen các kết luận sau đây:

(1) Hoán vị gen xảy ra do sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa hai cromatit khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng, diễn ra vào kì đầu của giảm phân I.

(2) Hoán vị gen chỉ xảy ra trong giảm phân II mà không xảy ra trong giảm phân I.

(3) Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách giữa các gen trên NST

(4) Hoán vị gen tạo điều kiện cho các gen tổ hợp lại với nhau

Có bao nhiêu kết luận đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các kết luận đúng là: (1) (4)

Đáp án C

2 sai. Hoán vị gen xảy ra vào kì đầu của giảm phân I

3 sai. Tần số hoán vị gen không phản ánh khoảng cách giữa các gen trên NST. Tần số hoán vị gen có đơn vị là cM, phản ánh tần suất diễn ra sự bắt cặp và trao đổi chéo giữa 2 cromatit trong cặp tương đồng

Ví dụ: nếu giả thuyết 3 là đúng. Thì ở ruồi giấm đực, tần số hoán vị gen bằng 0 thì khoảng cách giữa tất cả các gen bằng 0 ???? → vô lý

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn