Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Bắc Trung Bộ là:  

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Bắc Trung Bộ là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Bắc Trung Bộ là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn