Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lí do cơ bản để Mĩ và Liên Xô từng bước hòa dịu sau đó đi đến kết thúc Chiến tranh lạnh là

Lí do cơ bản để Mĩ và Liên Xô từng bước hòa dịu sau đó đi đến kết thúc Chiến tranh lạnh là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lí do cơ bản để Mĩ và Liên Xô từng bước hòa dịu, sau đó đi đến kết thúc Chiến tranh lạnh là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lí do cơ bản chính là lí do xuất phát từ tình hình nội tại của Liên Xô và Mĩ trong quá trình thực hiện Chiến tranh lạnh. Trong cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên đã làm cho cả hai nước quá tốn kém và suy giảm thế mạnh về nhiều mặt hơn so với các cường quốc khác.

=> Liên Xô và Mĩ thấy cần phải chấm dứt chiến tranh lạnh để tập trung phát triển và củng cố vị thế của mình.

Chọn: B

Ý kiến của bạn