Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết  

Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn