Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lực lượng tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là:  

Lực lượng tiến hành chiến lược

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lực lượng tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là:

 

 

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 173)

Chiến tranh cục bộ là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn. Quân số lúc cao nhất lên gần 1,5 triệu người, trong đó Mĩ chiếm hơn nửa triệu.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn