Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa trong hoàn cảnh xã hội nước ta đang như thế nào?

Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa trong hoàn cảnh xã hội nước ta đang như thế nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa trong hoàn cảnh xã hội nước ta đang như thế nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mùa xuân năm 542, nhân lúc nhân dân đang oán giận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương, Lý Bí liên kết với hào kiệt các châu thuộc miền Bắc nước ta, nổi dậy khởi nghĩa.

Chọn: B

Ý kiến của bạn