Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

M(1;2;3) M(1;-2;3)

M(1;2;3) M(1;-2;3)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

M(–3 + 3t; 2 – t; –1 – 5t) ∈ d. M ∈ (P) ⇔ – 3 + 3t – 2(2 – t) – 1 – 5t – 1 = 0 ⇔ 0t = 9

Vậy không tồn tại giao điểm của d và (P) ⇒ d // (P)

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn