Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ hội sinh?

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ hội sinh?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ hội sinh?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mối quan hệ hội sinh là A

Các ép sống bám trên cá lớn, ăn thức ăn thừa của cá lớn. trong mối quan hệ này, cá ép có lợi, cá lớn trung tính

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn