Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Môi trường sống của các loài giun kí sinh là

Môi trường sống của các loài giun kí sinh là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Môi trường sống của các loài giun kí sinh là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn