Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3'   XGA  G

Một đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3'   XGA  G

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

3'   XGA  GAA  TTT  XGA  5' ( mạch mã gốc)

5'  GXT  XTT  AAA  GXT  3'

  ( Cho biết một số axit amin được mã hóa tương ứng với các bộ ba: XGA:  acginin, GAA:  axit glutamic, UUU:   phênialanin, GXU:   alanin, XUU:  lơxin, AAA:  lizin, GGU: alixin, AUG: mêtiônin).

Trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mạch mã gốc :                          3'   XGA  GAA  TTT  XGA  5'

mARN :                                    5’  GXU  XUU  AAA  GXU  3’

Chuỗi acidamin :                            Ala – Leu – Lys – Ala

Hay là : alanin- lơxin- lizin- alanin

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn