Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen ở nhân sơ có chiều dài 4080A0 và có 3075

Một gen ở nhân sơ có chiều dài 4080A0 và có 3075

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen ở nhân sơ có chiều dài 4080A0 và có 3075 liên kết hiđrô. Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm giảm đi 1 liên kết hiđrô. Khi gen đột biến này tự nhân đôi một lần thì số nuclêôtit mỗi loại môi trường nội bào phải cung cấp là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen trước đột biến :

L = 4080 A0→ N = 2 A + 2 G = 2400

Tổng số liên kết hidro  trong phân tử ADN có : 2 A + 3 G =  3075

→G = X = 675 ; A = T = 525

Gen đột biến : Dạng đột biến điểmm không làm thay đổi chiều dài của gen  giảm một liên kết hidro đột biến thay thế một cặp G – X bằng một cặp A-T

A = T = 526

G = X = 674

Gen nhân đôi 1 lần thì số lượng nucleotit môi trường cung cấp bằng số nucleotit trong gen đột biến

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn