Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, các thể đột biến đa bội chẵn là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Loài có 12 nhóm liên kết => n = 12

Thể đột biến đa bội chẵn là 4n / 6n/ 8n

Ta có 2n = 24 / 4n = 48 / 6n = 72 / 8n = 96

Vậy các thể đột biến chẵn là I và III

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn