Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 081 AA : 018 Aa : 001 aa. Tần số tương đối của các alen A và

Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 081 AA : 018 Aa : 001 aa. Tần số tương đối của các alen A và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể này lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương pháp:

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen pA( = x + frac{y}{2} to {q_a} = 1 - {p_A})

Cách giải:

Tần số alen trong quần thể là: 0,9A:0,1a

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn