Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

. Một quần thể thú gồm 1000 cá thể. Trong số con đực, những

. Một quần thể thú gồm 1000 cá thể. Trong số con đực, những

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

. Một quần thể thú gồm 1000 cá thể. Trong số con đực, những cá thể lông trắng chiếm 50%. Trong số con cái, có 195 con lông nâu, còn lại là lông đen và lông trắng. Biết quần thể đang cân bằng di truyền; tính trạng màu lông do 1 gen có 3 alen trội lặn hoàn toàn quy định theo trình tự: Đen> Nâu> Trắng; Tỉ lệ giới tính là 1: 1. Trong số các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Số lượng con đực lông đen trong quần thể là 125

.(2) Số lượng con đực lông nâu trong quần thể là 150

.(3) Tần số alen lông nâu trong quần thể là 0,2.

(4) Số lượng con cái lông đen trong quần thể là 180.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn