Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là:

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ ngày 25-4 đến ngày 26-6-1945, một hội nghị quốc tế họp tại Xan Phanranxixcô với sự tham gia của đại biểu 50 nước, để thống qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

Trong hiến chương quy định tổ chúc của Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính: Đai hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban thư kí.

Chọn: B

Ý kiến của bạn