Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những đặc điểm của gen ngoài nhân là

Một trong những đặc điểm của gen ngoài nhân là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những đặc điểm của gen ngoài nhân là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen ngoài nhân không tồn tại thành cặp nhưng cũng có khả năng nhân đôi và phiên mã.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn