Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là:

Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những hạn chế lớn của lao động các nước Đông Nam Á là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đông Nam Á là khu vực đông dân, nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo song trình độ của lao động còn thấp, thiếu đội ngũ quản lí, lao động trình độ cao.(Kiến thức lớp 11 bài Đông Nam Á, phần dân cư – lao động).

Chọn B

Ý kiến của bạn