Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục tiêu của Mĩ khi phát động Chiến tranh lạnh là  

Mục tiêu của Mĩ khi phát động Chiến tranh lạnh là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu của Mĩ khi phát động Chiến tranh lạnh là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn