Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, nông nghiệp nước ta có

Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, nông nghiệp nước ta có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, nông nghiệp nước ta có thuận lợi cơ bản là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn