Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngành thủy sản nước ta những năm gần đây có bước phát triển đột phá chủ yếu là do:

Ngành thủy sản nước ta những năm gần đây có bước phát triển đột phá chủ yếu là do:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành thủy sản nước ta những năm gần đây có bước phát triển đột phá chủ yếu là do:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điều kiện tự nhiên cho khai thác thủy sản về cơ bản ít thay đổi nên loại trừ đáp án A và C. Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế thị trường phát triển theo quy luật cung – cầu nên nhu cầu thị trường cao đòi hỏi ngành thủy sản cũng phải phát triển tương ứng. thêm vào đó sản phẩm thủy sản của Việt Nam đã xâm nhập được vào những thị trường khó tính như Hoa Kì, EU, Nhật Bản… nên ngành thủy sản đã có sự phát triển đột phá

=> chọn D

Ý kiến của bạn