Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người Pháp chấp nhận giảng hòa với Đề Thám vào năm 1894 với điều kiện

Người Pháp chấp nhận giảng hòa với Đề Thám vào năm 1894 với điều kiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người Pháp chấp nhận giảng hòa với Đề Thám vào năm 1894 với điều kiện


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhận thấy tương quan lực lượng quá chênh lệch, Đề Thám phải tìm cách giảng hòa với quân Pháp. Năm 1894, sau khi phục kích bắt được chủ đồn điền người Pháp là Sét-nay, Đề Thám đồng ý thả tên này với điều kiện Pháp phải rút quân khỏi Yên Thế. Đề Thám được cai quản 4 tổng trong khu vực là Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ và Hữu Thượng

Chọn: D

Ý kiến của bạn