Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta có thể dùng mặt phẳng nghiêng để 

Người ta có thể dùng mặt phẳng nghiêng để 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta có thể dùng mặt phẳng nghiêng để 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn