Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ Tây Âu Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ

Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ Tây Âu Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Đáp án A, B: là nguyên nhân phát triển riêng đối với Nhật Bản

- Đáp án C: là nguyên nhân phát triển riêng đối với Mĩ.

- Đáp án D: là nguyên nhân phát triển chung của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Các nước tư bản đã dựa vào thành tựu khoa học – kĩ thuật, điều chỉnh cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

Chọn: D

Ý kiến của bạn