Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phân hóa khí hậu giữa phần lãn

Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phân hóa khí hậu giữa phần lãn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phân hóa khí hậu giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn